« Terug naar overzicht
Gemeente Buren
Buren


Gemeente Buren


Bedrijfs- & verenigingennieuws

De raad vergadert 22 januari 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 januari vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van burgemeester en wethouders,...

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Nieuwjaarstoespraak 2019 Eierkoeken, Eikenblaadjes, Parijse wafels Op de ambachtsschool leerde mijn vader tal van zaken Metselen, timmeren, techniek, een breed pakket Echter, er is...

Vergadering dorpsraad Ravenswaaij

Dorpsraad Ravenswaaij vergadert op woensdag 16 januari van 20.00 tot maximaal 22.00 uur in Dorpshuis De Rozenhoek. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Evaluatie dorpsbijeenkomsten...

Beleidsregels evenementen

De burgemeester maakt bekend dat hij op 19 december 2018 besloten heeft om het evenementenbeleid te herzien. Dit is vastgelegd in twee besluiten: De ‘Beleidsregels voor het verlenen...